ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Associationtest

Upcoming Event

ຮຽນ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກ ທີ່ນັບຖື,

 • ສມກຈ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັກສາເວລາ ເຂົ້າຮ່ວມ 2 ກອງປະຊຸມ ທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສະມາຊິກ ສມກຈ ໃນວັນທີ່ 28-29 ພະຈິກ 2018 ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
 • 1. ວັນທີ 28 ພະຈິກ 2018 ແມ່ນ ກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນ ຂອງສະມາຊິກ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ຄັ້ງທີ 2
  2. ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018 ແມ່ນ ກອງປະຊຸມ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປລາວ (Financial Inclusion Forum in the Lao PDR)

  ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງຂໍມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັກສາເວລາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.

  ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່:
  ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)
  ໜ່ວຍ 13 ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
  ອີເມວ: mfa@laomfa.org
  ໂທ: +856 21 226018/+856 30 9481265 /ແຟັກ: +856 21 226019

  Latest News

  ນະຄອນປາກເຊ, ວັນທີ 12-14 ພະຈິກ 2018

  ສມກຈ ໂດຍການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງກັບໂຄງການ ILO ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃນຫົວຂໍ້ Laos in Business ກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ໂມດູນທາງການຕະຫລາດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ພະຈິກ 2018 ທີ່ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08-09 ພະຈິກ 2018

  ສມກຈ ຮ່ວມມືກັບອົງກອນ SPTF- Social Performance Taskforce, ໂດຍການສະໜັບຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງກອນ ADA ປະເທດ ລຸກແຊມບວກ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳສະເໜີ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແບບທົ່ວເຖີງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsible Inclusive Finance Introductory Training)

  how to becomes our member

  If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

  1. Download and complete the membership form
   kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
   – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
  2. Submit the completed and signed form to MFA
   – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
  3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
   – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
   – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

  Membership Benefits

  ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

  1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
  2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
  3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
  4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

  Latest Job

  Lastest Video

  MFA Annual Meeting 2017 from LNTV News
  Published on July 10, 2018
  Vientiane, July 06, 2018

  The meeting presented MFA Annual Report 2017, Strategies Plan 2018-2020 and Activities Plan in 2018.

  Lastest Photo

  Our Donors

  Our Training center members

  Our Partners

  X