ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Associationtest

Upcoming Event

ຮຽນບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກ ສມກຈ ທີ່ຮັກແພງ,

ສມກຈ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອ ຮັກສາເວລາ ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ທົບທວນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ພັດທະນາແຜນການຕະຫຼາດ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (Review business plan and Marketing plan of MFIs) ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17-19/07/2018 ນີ້. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອ: ທົບທວນຄືນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ເນັ້ນຫນັກສະເພາະແຜນການຕະຫຼາດ, ສາມາດເຂົ້າໃຈການສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງການຕະຫຼາດ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດຂອງຕົນເອງ ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.

ດັ່ງນັ້ນຈື່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອຮັກສາເວລາເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ, ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)
ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856 21 226 018; 030 948 1265
ແຟັກ: +856 21 226 019
ອີເມວ: mfa@laomfa.org

Latest News

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ເປັນຫຍັງທຸລະກິດຈຶ່ງຕ້ອງມີການຕະຫຼາດ?
ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ສກຈ ສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໂດຍການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ ສກຈ. ສມກຈ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ EDC ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຫົວຂໍ້ “ທົບທວນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ພັດທະນາແຜນການຕະຫຼາດຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ” ລະຫວ່າງວັນທີ 17-19 ກໍລະກົດ 2018 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ADA.
#TrainingbyMFA

how to becomes our member

If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

 1. Download and complete the membership form
  kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
  – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
 2. Submit the completed and signed form to MFA
  – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
 3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
  – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
  – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

Membership Benefits

ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

 1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
 3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

Latest Job

1. We are currently seeking for a Microfinance and village bank Officer, Qualified candidates are asked to submit their application form with a complehensive CV and cover letter to mfa@laomfa.org
For more information please contact to: 021 226018, 030 9481265 before the deadline 24 August 2018

2. Microfinance Association (MFA) provides 5 scholarships for Intern

Deadline 24/08/2018.

Lastest Video

MFA Annual Meeting 2017 from LNTV News
Published on July 10, 2018
Vientiane, July 06, 2018

The meeting presented MFA Annual Report 2017, Strategies Plan 2018-2020 and Activities Plan in 2018.

Lastest Photo

Our Partners & Donors

Our Training center members

Non Deposit Taking Microfinance Institutions (NDTMFIs)

Deposit Taking Microfinance Institutions (DTMFIs)

Saving and Credit Union (SCUs)

X