ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

Upcoming Events

november 2020

december 2020

No Events

january 2021

No Events

Latest News

ພິທີເປີດ ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 19
ພິທີເປີດ ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 19 ລະຫວ່າງວັນທີ 12-23/10/2020 ແລະ 09-20/11/2020 (ທັງໝົດ 21 ວັນ), ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ...
Read More
ການລົງເປີດລົງທະບຽນສະມາຊິກ ກສບ ຂອງທີມງານຜູ່ປະສານງານ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ
ການລົງເປີດລົງທະບຽນສະມາຊິກ ກສບ ຂອງທີມງານຜູ່ປະສານງານ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ແຜນງານລາວ/030 ທີ່ເມືອງແມດ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດນີ້ຖືວ່າຄຸ້ມຄ່າ: ຂີ່ລົດ,ລົງເຮືອ,ບາງບ່ອນກໍ່ໄດ້ລົງຍ່າງເອົາ - VCS establishment of Lao/030 Programme ...
Read More

More News >>>

How to becomes our member

If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

 1. Download and complete the membership form
  kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
  – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
 2. Submit the completed and signed form to MFA
  – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
 3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
  – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
  – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

Membership Benefits

Benefit of becoming MFA members
1 The privilege to participate in trainings related to microfinance sector by both domestic and foreign sectors
2 Opportunity to have special technical / professional counselling
3 Opportunity to meet and exchange experiences with successful institutions and from the Bank of Lao PDR
4 Receive useful information on institutional development and also disseminate information / products- services through
5 various advertisement channels of MFA.

Latest Jobs

Lastest Videos

Lastest Photos

Our partner

The organizations that use LMFA Technical service

Our - Non MFI members

subscribe for newsletter


X