ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

Latest News

ບັນຍາກາດ ທີມງານ ຜູ້ປະສານງານການເງິນຊົນນະບົດຂັ້ນແຂວງ
ບັນຍາກາດ ທີມງານ ຜູ້ປະສານງານການເງິນຊົນນະບົດຂັ້ນແຂວງຂອງ ສມກຈ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ ກອງປະຊຸມປິດຮອບວຽນກອງທຶນສິນເຊື່ອ ບ. ຜາເມືອງ, ມ. ບໍລິຄັນ, ຂ. ບໍລິຄຳໄຊ. ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: Soukseed Svl ...
Read More
ສມກຈ ຮັກສີຂຽວ ປະຕິບັດ5ສ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນ ປູກຕົ້ນໄມ້
ສມກຈ ຮັກສີຂຽວ ປະຕິບັດ5ສ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນ ປູກຕົ້ນໄມ້ ...
Read More

More News >>>

How to becomes our member

If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

 1. Download and complete the membership form
  kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
  – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
 2. Submit the completed and signed form to MFA
  – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
 3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
  – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
  – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

Membership Benefits

Benefit of becoming MFA members
1 The privilege to participate in trainings related to microfinance sector by both domestic and foreign sectors
2 Opportunity to have special technical / professional counselling
3 Opportunity to meet and exchange experiences with successful institutions and from the Bank of Lao PDR
4 Receive useful information on institutional development and also disseminate information / products- services through
5 various advertisement channels of MFA.

Latest Jobs

ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ...
Read More
Job Announcement for A Driver ...
Read More
ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ 3 ຄົນປະຈຳຢູ່ ...
Read More
Job Announcement for A Driver ...
Read More

Lastest Videos

More Video >>>

Lastest Photos

Our partner

The organizations that use LMFA Technical service

Our - Non MFI members

subscribe for newsletter


X