ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

Upcoming Events

january 2021

No Events

february 2021

No Events

march 2021

No Events

Latest News

ພິທີເປີດ ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 19
ພິທີເປີດ ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 19 ລະຫວ່າງວັນທີ 12-23/10/2020 ແລະ 09-20/11/2020 (ທັງໝົດ 21 ວັນ), ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ...
Read More
ການລົງເປີດລົງທະບຽນສະມາຊິກ ກສບ ຂອງທີມງານຜູ່ປະສານງານ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ
ການລົງເປີດລົງທະບຽນສະມາຊິກ ກສບ ຂອງທີມງານຜູ່ປະສານງານ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ແຜນງານລາວ/030 ທີ່ເມືອງແມດ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດນີ້ຖືວ່າຄຸ້ມຄ່າ: ຂີ່ລົດ,ລົງເຮືອ,ບາງບ່ອນກໍ່ໄດ້ລົງຍ່າງເອົາ - VCS establishment of Lao/030 Programme ...
Read More

More News >>>

How to becomes our member

If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

 1. Download and complete the membership form
  kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
  – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
 2. Submit the completed and signed form to MFA
  – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
 3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
  – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
  – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

Membership Benefits

Benefit of becoming MFA members
1 The privilege to participate in trainings related to microfinance sector by both domestic and foreign sectors
2 Opportunity to have special technical / professional counselling
3 Opportunity to meet and exchange experiences with successful institutions and from the Bank of Lao PDR
4 Receive useful information on institutional development and also disseminate information / products- services through
5 various advertisement channels of MFA.

Latest Jobs

Lastest Videos

Lastest Photos

Our partner

The organizations that use LMFA Technical service

Our - Non MFI members

subscribe for newsletter


X