ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ຫໍສະໝຸດ

ຫໍສະໝຸດ

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ, ກົດລະບຽບ, ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ຂອງ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ [ດາວໂຫຼດທີ່ນີ້]

ທ່ານທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ສາມາດເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ທີ່ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສອບຖາມ +856 21 226018/+856 30 9481265

X