ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ຫໍສະໝຸດ

ຫໍສະໝຸດ

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ, ກົດລະບຽບ, ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ຂອງ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ [ດາວໂຫຼດທີ່ນີ້]

ທ່ານທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ສາມາດເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ທີ່ ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຫຼື ສອບຖາມ +85621900350

X