ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

11

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ສຳລັບ ລຸ້ນທີ I – XI ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກສມກຈ ຄັ້ງທີ IV ທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

X