ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

ພາບບັນຍາກາດການຝຶກອົບຮົມໂປແກມ MBWIN ໃຫ້ແກ່ ສສງ ນາກາຍ ວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

X