ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATIONtest

ກິດຈະກຳ ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກ ສມກຈ ທີ່ ນັບຖື,

ສມກຈ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບວ່າ ຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ່ 14 ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນເດືອນ ຕຸລານີ້.
ລາຍລະອຽດ ມີດັ່ງນີ້:

 • ງວດທີ່1: ວັນທີ 8-13/10 (ວັນເສົາທີ 13 ກໍ່ຝຶກ) ແລະ ວັນທີ 15-19/10
 • ງວດທີ່2: ວັນທີ 5-10/11 (ວັນເສົາທີ 10 ກໍ່ຝຶກ) ແລະ ວັນທີ 12-14/10 ແລະ ວັນທີ 16/11 ເປັນມື້ສອບເສັງ ແລະ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ
 • ລວມທັງໝົດ 21 ວັນ

  ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັກສາເວລາ ແລະ ສົ່ງລາຍຊື່ພະນັກງານເຂົ້່າຮ່ວມດ້ວຍ. ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 15 ກັນຍານີ້.
  ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບ ສກຈໃດ ທີ່ສົ່ງລາຍຊື່ມາແລ້ວ ທາງທີມງານຈະຕິດຕໍ່ຫາແຈ້ງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ສະຖານທີ່ ຝຶກອົບຮົມ ໂດຍກົງເລີຍເຈົ້າ.

  ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່:
  ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)
  ໜ່ວຍ 13 ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
  ອີເມວ: mfa@laomfa.org
  ໂທ: +856 21 226018/+856 30 9481265 /ແຟັກ: +856 21 226019

 • ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

  ຜ່ານໄປດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ໃນຫົວຂໍ້: ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດຂະໜາດຈຸນລະພາກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ (Women Enterprenuerial Center).

  #6-7ກັນຍາ2018
  #MFA
  #WEC
  #2st training

  ວິທີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກັບພວກເຮົາ

  If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

  1. Download and complete the membership form
   kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
   – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
  2. Submit the completed and signed form to MFA
   – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
  3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
   – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
   – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

  ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ

  ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

  1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
  2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
  3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
  4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

  ສະໝັກວຽກ

  ວິດີໂອ

  MFA Annual Meeting 2017 from LNTV News
  Published on July 10, 2018
  Vientiane, July 06, 2018

  The meeting presented MFA Annual Report 2017, Strategies Plan 2018-2020 and Activities Plan in 2018.

  ຮູບພາບລ່າສຸດ

  ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

  ສະມາຊິກ ທີ່ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ

  Our Partners

  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ)

  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ)

  ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ)

  X