ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ຂ່າວ

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກ ສມກຈ ຄັ້ງ 1 ປະຈຳປີ 2019. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກມີຄວາມເຂົ້າໃຈສິດ-ພາລະບົດບາດຂອງ ສມກຈ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ ແນວທາງ, ວິທີການສື່ສານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກຖຶກຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລູກຄ້າຂອງສະມາຊິກກໍ່ຄືສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃນການສ້າງພັນທະມິດ […]

Read more

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ປັນຍາພອນ (ສມກຈບ ປັນຍາພອນ) ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນການເງິນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປ່ອຍເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍນັບແຕ່ປີ2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະແດງອອກຄື: ໄລຍະປີ 2017 ຫາ 2018 ມີລູກຄ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການເຖິງ 126 ຄົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ […]

Read more

ທ່ານ ຈ່າຍຄໍາ ລໍບັນລິດ, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເມືອງຫົງສາ-ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ຕະຫຼອດ 17 ປີຜ່ານມາວ່າ: ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 28/11/2006 ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຄງການການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທະນາຄານບ້ານ(ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ).  ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຈັດການເພື່ອລວບລວມເອົາບັນ ດາທະນາຄານບ້ານ (ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ) ມາເປັນຂາຮຸ້ນດ້ວຍການເຕົ້າໂຮມທຶນເພື່ອຈົດທະບຽນເປັນສະມາຄົມສິນເຊື່ອ […]

Read more

ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ, ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ, ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ, ການຊື້ – ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສະບັບເລກທີ 529/ທຫລ ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016. + ມາດຕາ 11 ທຶນຈົດທະບຽນ. ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ້ອງປະກອບທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 1 ຕື້ກີບ […]

Read more

ກ່ອນອື່ນໝົດກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ສະຫຼະເວລາອັນມີຄຸນຄ່າຕອບແບບສອບຖາມ ການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ໂດຍສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ປະຈໍາປີ 2019. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະແຈ້ງຜົນຂອງການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ກັບທຸກທ່ານ, ແລະພ້ອມນີ້, ສມກຈ ກໍຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຄູຝຶກ, ບໍລິສັດ ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ສະຫມັກເຂົ້າມາຕາມຫົວຂໍ້ ດັ່ງກ່າວ, ລາຍລະອຽດ […]

Read more

  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ ຫຼື ສກຊ ເປັນອີກໜຶ່ງສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາກນັບແຕ່ມື້ເປີດສະຖາບັນຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນທັນວາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເຫັນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ. ສໍາລັບປີ 2018 ຜ່ານມາ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ເຖິງ 40 ຕື້ກີບ ແລະ ຍອດເງິນຝາກບັນລຸ 51 ຕື້ກີບ. […]

Read more

ໄລຍະຜ່ານມາປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກການນຳເອົາເງິນໄປຝາກຕາມສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆຈົນເກີດມີການຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນຫຼາຍຄະດີເພື່ອຄໍ້າປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຊ້ຳຊາກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ( ທຫລ) ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ຈະເອົາຜິດກັບທຸກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊິ່ງຫາກພົບເຫັນແຈ້ງໂດຍດ່ວນມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງທັນການ. ທ່ານອາລຸນບຸນຍົງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທະນາຄານ. ທ່ານອາລຸນບຸນຍົງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ( ທຫລ) ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2019 ວ່າ: ໃນປີ2018 ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວໃນການອອກອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂຶ້ນໃໝ່ແຕ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນໜ້ານີ້ກໍມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ; ປັດຈຸບັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນມີທັງໝົດ 185 ແຫ່ງ.  ໃນນີ້,ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ( ສກຈຮ) 20 ແຫ່ງ,ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ( ສກຈບ) 77 ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດ ( ສສງ) 27 ແຫ່ງ,ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ29 ແຫ່ງ,ໂຮງຊວດຈໍາ27 ແຫ່ງແລະບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ5 ແຫ່ງເຊິ່ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເຫຼົ່ານີ້ມີຊັບສິນໃນທ້າຍປີ2018 ຈຳນວນ 6.415 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ປີ2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ143,90%, ມີເງິນຝາກ ( ສະເພາະສກຈຮ ແລະ ສສງ) ຈຳນວນ1.032 ຕື້ກີບທຽບກັບປີ2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ28,58%, ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ( ສກຈຮ,ສກຈບ, ສສງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອແລະໂຮງຊວດຈຳ) ຈຳນວນ4.796 ຕື້ກີບທຽບກັບປີ2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ118,43% ໂດຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະດວກສະບາຍແລະດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບຊີວິດປະຈຳວັນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີບາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ມີພຶດຕິກຳເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາ ບັນການເງິນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວຸ່ນວາຍແລະເກີດການຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີຄວາມຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນມີບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ພັດທະນາລະບົບບັນຊີຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ທຫລກຳນົດໄວ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ທຫລທັນຕາມກຳນົດເວລາແລະຂໍ້ມູນອາດມີການດັດແກ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;ການບໍລິຫານຈັດການຂອງບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດສະພາບຄ່ອງ,ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນເງິນຝາກແລະດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ;ບາງສະຖາບັນພັດມີພຶດຕິກຳແອບແຝງເພື່ອລະດົມເງິນຫຼືປ່ອຍສິນເຊື່ອເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຊິ່ງຜິດກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະເປັນການເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດທີ່ທຫລອະນຸຍາດ.  […]

Read more
X