ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

Job announcement

ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີທຶນສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອລົງຝຶກງານເປັນເວລາ […]

Read more

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ 3 ຄົນປະຈຳຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ: 1 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງປາກທາ, 2 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຜາອຸດົມ. 3 ຄົນປະຈຳຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ: 1 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ […]

Read more
X