ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Association

Job

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ 3 ຄົນປະຈຳຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ: 1 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງປາກທາ, 2 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຜາອຸດົມ. 3 ຄົນປະຈຳຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ: 1 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ […]

Read more

—– ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີທຶນສະໜັບສະໜຸນຈຳນວນ 10 ທຶນ ເພື່ອລົງຝຶກງານເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໂດຍ ສມກຈ ຈະຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນລົດ […]

Read more
X