ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

NEWS

ບັນຍາກາດຂອງ ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງແຜນງານ ລາວ/ 030 ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍພາກສະໜາມຂອງ ສມກຈ, ວັນທີ 20 – 24 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ […]

Read more

ໃນວັນທີ 9 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020, ສມກຈ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເພື່ອກະກຽມການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍທີ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ທີ່ຈະຂໍຂື້ນທະບຽນ ເປັນ ສສງ ຊຸມຊົນພັດທະນາ ເພື່ອຕິດຕາມ […]

Read more

COVID19 – Response Programme – ADA ຈຳນວນເງິນ 4,680.75 EUR ເຊີ່ງ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ ໄດ້ຈັດຊື້ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ. ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໂດຍ ທ່ານ ໂຈເຊບ […]

Read more

ພາບບັນຍາກາດ ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການຂອງອົງການສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍ – ທະນາຄານບ້ານ (NSOs -VBs) ແລະ ການກະກຽມ ຂະບວນການມອບວຽກໃຫ້ແກ່ ສມກຈ. ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 6 -7 ກໍລະກົດ 2020

Read more

ສມກຈ ຮ່ວມມືກັບ ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ  ແລະ ກົມສົ່ງເສີມ SME (DOSMEP) ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ  ສຳລັບ SMEs ວັນທີ 29/06-03/07/2020 […]

Read more

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020 , ທີ່:  ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ […]

Read more

ໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສມກຈ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກ ຄັ້ງທີ່ 1 ປະຈໍາປີ 2020 ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ ADA ແລະ ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ປະທານ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ […]

Read more

ບັນຍາກາດ ທີມງານ ຜູ້ປະສານງານການເງິນຊົນນະບົດຂັ້ນແຂວງຂອງ ສມກຈ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ ກອງປະຊຸມປິດຮອບວຽນກອງທຶນສິນເຊື່ອ ບ. ຜາເມືອງ, ມ. ບໍລິຄັນ, ຂ. ບໍລິຄຳໄຊ. ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: Soukseed Svl

Read more
X