ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Association

news

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ປັນຍາພອນ (ສມກຈບ ປັນຍາພອນ) ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນການເງິນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປ່ອຍເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍນັບແຕ່ປີ2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະແດງອອກຄື: ໄລຍະປີ 2017 ຫາ 2018 ມີລູກຄ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການເຖິງ 126 ຄົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ […]

Read more

ກ່ອນອື່ນໝົດກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ສະຫຼະເວລາອັນມີຄຸນຄ່າຕອບແບບສອບຖາມ ການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ໂດຍສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ປະຈໍາປີ 2019. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະແຈ້ງຜົນຂອງການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ກັບທຸກທ່ານ, ແລະພ້ອມນີ້, ສມກຈ ກໍຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຄູຝຶກ, ບໍລິສັດ ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ສະຫມັກເຂົ້າມາຕາມຫົວຂໍ້ ດັ່ງກ່າວ, ລາຍລະອຽດ […]

Read more

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊນິຍົມ ສີມືດີອີກຄົນໜຶ່ງກໍ່ຄື ທ່ານ ຂັນທະລີ ແສນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທີ່ມີຜົນງານໂດຍເດັ່ນໃນພັດທະນາການລະບົບການດຳເນີນງານ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຂະຫຍາຍບໍລິການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຈົນເປັນທີຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ລວມທັງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທ່ານມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກສັງກັດລັດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, […]

Read more

ໄລຍະຜ່ານມາປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກການນຳເອົາເງິນໄປຝາກຕາມສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆຈົນເກີດມີການຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນຫຼາຍຄະດີເພື່ອຄໍ້າປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຊ້ຳຊາກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ( ທຫລ) ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ຈະເອົາຜິດກັບທຸກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊິ່ງຫາກພົບເຫັນແຈ້ງໂດຍດ່ວນມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງທັນການ. ທ່ານອາລຸນບຸນຍົງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທະນາຄານ. ທ່ານອາລຸນບຸນຍົງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ( ທຫລ) ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2019 ວ່າ: ໃນປີ2018 ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວໃນການອອກອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂຶ້ນໃໝ່ແຕ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນໜ້ານີ້ກໍມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ; ປັດຈຸບັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນມີທັງໝົດ 185 ແຫ່ງ.  ໃນນີ້,ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ( ສກຈຮ) 20 ແຫ່ງ,ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ( ສກຈບ) 77 ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດ ( ສສງ) 27 ແຫ່ງ,ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ29 ແຫ່ງ,ໂຮງຊວດຈໍາ27 ແຫ່ງແລະບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ5 ແຫ່ງເຊິ່ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເຫຼົ່ານີ້ມີຊັບສິນໃນທ້າຍປີ2018 ຈຳນວນ 6.415 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ປີ2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ143,90%, ມີເງິນຝາກ ( ສະເພາະສກຈຮ ແລະ ສສງ) ຈຳນວນ1.032 ຕື້ກີບທຽບກັບປີ2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ28,58%, ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ( ສກຈຮ,ສກຈບ, ສສງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອແລະໂຮງຊວດຈຳ) ຈຳນວນ4.796 ຕື້ກີບທຽບກັບປີ2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ118,43% ໂດຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະດວກສະບາຍແລະດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບຊີວິດປະຈຳວັນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີບາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ມີພຶດຕິກຳເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາ ບັນການເງິນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວຸ່ນວາຍແລະເກີດການຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີຄວາມຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນມີບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ພັດທະນາລະບົບບັນຊີຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ທຫລກຳນົດໄວ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ທຫລທັນຕາມກຳນົດເວລາແລະຂໍ້ມູນອາດມີການດັດແກ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;ການບໍລິຫານຈັດການຂອງບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດສະພາບຄ່ອງ,ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນເງິນຝາກແລະດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ;ບາງສະຖາບັນພັດມີພຶດຕິກຳແອບແຝງເພື່ອລະດົມເງິນຫຼືປ່ອຍສິນເຊື່ອເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຊິ່ງຜິດກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະເປັນການເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດທີ່ທຫລອະນຸຍາດ.  […]

Read more
X