ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Association

Contact us

Microfinance Association (MFA)

Ban  Hongkaikeo, Chanhthabouly District

P.O.Box: 4030,Vientiane Capital, Lao P D R
Email: mfa@laomfa.org
Web: www.laomfa.org
Fb: www.facebook.com/laomfateam
Office Tel: +856 21 226018/+856 30 9481265 /Fax: +856 21 226019
Office Hours: Mondays – Fridays: 8-12am, 1-5pm

https://goo.gl/maps/Xj7vkoy96N2ZZ6x57
X