ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

february, 2019

14feb - 16feb 148:00 amfeb 16ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ

more

Event Details

ສມກຈ ຮ່ວມກັບໂຄງການຂອງ ILO ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເປັນການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນຈົນກວ່າຈະສຳເລັດ ເພື່ອນຳໄປຂໍອະນຸມັດເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມ:

  • ວັນທີ 16-18 ມັງກອນ 2019 ຈັດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະຖານທີ່ແມ່ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ຫຼັກ 5.
  • ວັນທີ 30 ມັງກອນ – 01 ກຸມພາ 2019 ຈັດທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະຖານທີ່ແມ່ນຈະແຈ້ງຕາມພາຍຫຼັງ
  • ວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2019 ຈັດທີ່ ແຂວງຈຳປາສັກ (ປາກເຊ) ສະຖານທີ່ແມ່ນຈະແຈ້ງຕາມພາຍຫຼັງ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

  1. ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ອຸປະກອນການຝືກອົບຮົມ.
  2. ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຮອງຈາກທະນາຄານ.
  3. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກສອນ.
  4. ເຄືອຂ່າຍຂອງທຸລະກິດ SME ແລະ ທະນາຄານ.
  5. ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມກັບທະນາຄານ.
  6. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການກ່ຽວກັບເງິນກູ້.
  7. ຄູຝຶກໂຄດ (Coaching) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົນກວ່າແຜນຈະສຳເລັດ

ຄ່າຮຽນແມ່ນ 100 ໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ (ປົກະຕິລາຄາເຕັມແມ່ນ 300 ໂດລາ, ແຕ່ 200 ໂດລາ ແມ່ນຜູ່ໃຫ້ທຶນໂຄງການ ILO, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງອຸດສະຫາະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜັບສະໜູນ)

 

ສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)

ໂທ: 54666456, 22245299, 77808909

ຫຼືສະໝັກອອນໄລນ໌ທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ:

ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ:

Time

14 (Thursday) 8:00 am - 16 (Saturday) 4:00 pm

Location

ແຂວງຈຳປາສັກ (ປາກເຊ) ສະຖານທີ່ແມ່ນຈະແຈ້ງຕາມພາຍຫຼັງ

Organizer

MFA-ILO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X