ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

april, 2019

8apr - 12apr 88:00 amapr 12Training of Trainers on Microfinance Management Certificate Course Batch 3 (MFMCC TOT)

more

Event Details

ສມກຈ ໂດຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮ່ວມມື ທຫລ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ADA, ຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນ 3 (MFMCC TOT) ສຳລັບທ່ານທີ່ຈົບຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນ ຈຸລະພາກ (MFMCC) ແລະ ຕ້ອງການເປັນ ຄູຝຶກຫຼັກສູດ ແມ່ນທາ່ນສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໄດ.້ ການຝຶກອົບຮົມນີ້ ໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ ເຊິ່ງຄູຝຶກຈາກໂຮງຮຽນ ແຟັງເຟີດ ຈະເນັ້ນຄືນ ບົດຮຽນ ແລະ ຈະລົງ ເລິກທັກສະການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ບັນດາທ່ານ. ໂດຍ ອຈ. ອາດັກ ມາຈາກໂຮງ ຮຽນແຟັງເຟີດ, ປະເທດ ເຢຍລະມັນໂດຍການສົມ ທົບກັບຄູຝຶກ ທີ່ຜ່ານ ຫຼັກສູດຄູຝຶກມາແລ້ວ. ຄ່າລົງທະບຽນ: 400,000 ກີບ/ມື້. ລົງທະບຽນມື້ນີ້ ຈົນຮອດວັນທີ 29 ມີນາ 2019 ນີ້, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ນາງ ຊາວະນາ ທີ່ ສມກຈ ໂທ 021 226 018/030 9481265.

Time

8 (Monday) 8:00 am - 12 (Friday) 5:00 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X