ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

august, 2019

26aug - 28aug 268:30 amaug 28Training on Business Plan and Financial Management for SMEs

more

Event Details

ສມກຈ ຮ່ວມກັບໂຄງການຂອງ ILO ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເປັນການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນຈົນກວ່າຈະສຳເລັດ ເພື່ອນຳໄປຂໍອະນຸມັດເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມທ່ານຈະ:

  • ສາມາດຂຽນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນການເງິນເປັນ
  • ເຄື່ອງມືຊ່ວຍວິເຄາະການບໍລິຫານແຜນການເງິນຂອງທ່ານ
  • ເຄຶອຂ່າຍ SMEs
  • ສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ຄ່າຮຽນແມ່ນ 430,000 ກີບ/ທ່ານ ຫຼື  50 ໂດລາ/ທ່າຮນ ເທົ່ານັ້ນ (ປົກະຕິລາຄາເຕັມແມ່ນ 300 ໂດລາ, ແຕ່ 250 ໂດລາ ແມ່ນຜູ່ໃຫ້ທຶນໂຄງການ ILO, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງອຸດສະຫາະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜັບສະໜູນ)

 

ສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)

ໂທ: 54666456, 77808909

ຫຼືສະໝັກອອນໄລນ໌ທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ:

http://bit.ly/BP-FM_Training_Register

Time

26 (Monday) 8:30 am - 28 (Wednesday) 4:30 pm

Location

MFA Office, Vientiane, Lao PDR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X