ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Association

Events

june, 2019

7jun - 8jun 78:30 amjun 8Training on Business Plan on 07-08/06/2019

10jun - 21jun 108:00 amjun 21MFMCC for 2019 Batch 16 Session 2: During 10-21 June 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

june

7jun - 8jun 78:30 amjun 8Training on Business Plan on 07-08/06/2019

10jun - 21jun 108:00 amjun 21MFMCC for 2019 Batch 16 Session 2: During 10-21 June 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

X